σκατός

σκατός
σκῶρ
dung
neut gen sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • σκώρ — δωρ. τ. σκώρ, γεν. σκατός, τὸ, Α περίττωμα, αποπάτημα, σκατό. [ΕΤΥΜΟΛ. Αρχαϊκή λ., η οποία ανάγεται στην ΙΕ ρίζα *(s)ke r «κόπρος» (πρβλ. λατ. mu scerda, αρχ. νορβ. skarn, χεττιτ. šakar, šaknaš) και εμφανίζει εναλλαγή r / n στο επίθημα τών τ. τής …   Dictionary of Greek

  • скаред — м., также скареда м., скаредный, др. русск. скарѧдъ, скарѣдъ отвратительный (часто, см. Срезн. III, 366 и сл.), сербск. цслав. скарѧдь αἰσχρός, чеш. škareda чудовище , škaredy отвратительный , слвц. škaredy гадкий, отвратительный , др. польск.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • скверна — церк., скверный, скверен, скверно, скверна, укр. скверний, блр. скверня нечистоты, грязь , др. русск. сквьрна мерзость, нечисть , сквьрнъ нечистый , ст. слав. сквръна κηλίς, βόρβορος (Супр., Еuсh. Sin.), словен. skvȓna, skrȗnа скверна , чеш.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • сор — I I, род. а грязь, мусор , сербохорв. о̀сорљив тот, кто мочится в постели (Шкарич, ZfslPh 13, 348). Связано чередованием гласных с серу, срать (см.). Сравнивают с лит. šаrvаi мн. менструальные выделения , лтш. sãrn̨i мн. грязь, отходы;… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Scatology — For the Coil album, see Scatology (album). In medicine and biology, scatology or coprology is the study of feces. Scatological studies allow one to determine a wide range of biological information about a creature, including its diet (and thus… …   Wikipedia

  • Latin profanity — is the profane, indecent, or impolite vocabulary of Latin, and its uses. The profane vocabulary of early Vulgar Latin was largely sexual and scatological: the abundance[1] of religious profanity found in some of the Romance languages is a… …   Wikipedia

  • -archie — Griechische Wortstämme sind im Deutschen überwiegend in Fachausdrücken zu finden, die entweder direkt dem Griechischen entstammen oder Neubildungen sind. Von einer begrenzten Anzahl dieser Wortstämme wurden und werden zahlreiche wissenschaftliche …   Deutsch Wikipedia

  • -drom — Griechische Wortstämme sind im Deutschen überwiegend in Fachausdrücken zu finden, die entweder direkt dem Griechischen entstammen oder Neubildungen sind. Von einer begrenzten Anzahl dieser Wortstämme wurden und werden zahlreiche wissenschaftliche …   Deutsch Wikipedia

  • -gon — Griechische Wortstämme sind im Deutschen überwiegend in Fachausdrücken zu finden, die entweder direkt dem Griechischen entstammen oder Neubildungen sind. Von einer begrenzten Anzahl dieser Wortstämme wurden und werden zahlreiche wissenschaftliche …   Deutsch Wikipedia

  • -kratie — Griechische Wortstämme sind im Deutschen überwiegend in Fachausdrücken zu finden, die entweder direkt dem Griechischen entstammen oder Neubildungen sind. Von einer begrenzten Anzahl dieser Wortstämme wurden und werden zahlreiche wissenschaftliche …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”